وردپرس نسخه 6
۹ خرداد ۱۴۰۱

ویژگی های جدید وردپرس 6.0